Monday, 23 April 2012

Santun Bahasa


Santun bahasa bermaksud penggunaan bahasa berpandukan rumus-rumus tertentu. Jika kita menggunakan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa disebut  rule-governed. Pada umumnya, terdapat tiga jenis peraturan penggunaan bahasa, iaitu peraturan linguistik, peraturan sosiolinguistik, dan peraturan pragmatik. Kepatuhan kepada peraturan-peraturan itu menunjukkan bahawa penggunaannya bercirikan santun bahasa.

    Peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Sebutan merupakan kaedah kita melahirkan bahasa melalui mekanisma pengaliran udara dari paru-paru melalui kerongkong dan rongga mulut serta rongga hidung. Namun, ada persetujuan dalam bentuk rupa sebutan dalam situasi tertentu apabila bahasa digunakan dalam situasi rasmi. Dan lahirlah sebutan standard bagi bahasa kebangsaan yang menunjukkan identiti komuniti atau negara berkenaan yang berbeza dengan negara yang lain.

     Nahu merupakan sarana bagi pemikiran. Tanpa nahu, fikiran tidak dapat dilahirkan dengan baik dan teratur, meskipun terdapat perbendaharaan kata. Hal ini bermaksud, jika peraturan nahu tidak dipatuhi, maka fikiran yang lahir tidaklah jelas.

    Sama pentingnya dengan peraturan sosiolinguistik, iaitu peraturan yang mengawal ketertiban sosial antara orang-orang yang berkomunikasi antara satu sama lain. Interaksi ini boleh berlaku sama ada secara bersemuka, iaitu perbualan, interaksi secara tidak ketara, iaitu antara pembaca dengan penulis. Ringkasnya, di dalam interaksi yang seperti ini perlu ada sikap sopan santun, tidak kira dalam situasi yang mana pun, dan tidak ada adanya perbezaan taraf antara kedua-dua belah pihak yang terlibat.

    Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tujuan tertentu. Terdapat pelbagai cara untuk mencapai tujuan itu, ada cara yang kasar dan menekan perasaan da nada juga cara yang halus dan sopan yang kesannya pasti akan tercapai. Peraturan untuk mencapai tujuan secara sopan, tetapi berkesan itu digelar sebagai peraturan pragmatik. Peraturan ini selalu dilupakan oleh penutur, terutama dalam kalangan mereka yang beranggapan bahawa peraturan nahu itulah satu-satunya peraturan yang perlu dipatuhi untuk mewujudkan penggunaan bahasa yang baik.

Asmah Haji Omar (2002), Setia dan Santun Bahasa. Penerbit UPSI : Tanjong Malim,
Perak.

No comments:

Post a Comment