Monday, 28 May 2012

Daftar Istilah


1. Lingua Franca
Bahasa yang terdapat dalam kawasan pertembungan bahasa yang intensif yang digunakan oleh penutur-penutur bahasa daripada pelbagai komuniti bahasa sebagai bahasa perantara sepunya dalam berkomunikasi.

2. Bahasa Slanga
Satu kelainan bahasa yang dicirikan oleh kosa kata yang baharu digubal dan sifatnya cepat berubah. Bahasa ini sering digunakan oleh golongan remaja dan profesional. Dalam bahasa ini, kata-kata baru muncul dan kemudian hilang dengan cepat.

3. Bilingualisme
Seseorang mengetahui dan menguasai 2 bahasa dan mengamal dan menggunakan kedua-dua bahasa tersebut dalam kehidupan seharian.

4. Bahasa Sindiran
Perkataan yang ditujukan maksudnya kepada seseorang dengan tidak disebutkan dengan tepat, hanya disigung dengan dikias-kiaskan atau diarahkan kepada perkara lain kerana tidak suka hendak menyebutnya terang-terang.

5. Bahasa Mengejek
Bahasa yang mengatakan seseorang atau seseuatu kumpulan dengan perkataan yang tepat tetapi dengan gaya yang mengajukkan keburukannya serta mempermain-mainkan dia supaya Nampak bodohnya, atau sia-sianya atau ditertawakan orang.

6. Setia Bahasa
Dengan setia bahasa, timbullah rasa cinta yang bermakna bahawa kita mesti memelihara kedudukan bahasa berkenaan supaya tidak tersisih dari kehidupan masyrakatnya.
(Asmah Hj. Omar, 2002:64)
7. Cinta Bahasa
Sikap cinta bahasa memerlukan kita menjaga kedudukan bahasa itu sebagai lambang perpaduan kita dalam erti kata lain ‘kepunyaan kita bersama.’

8. Bangga bahasa
Sikap menggunakan bahasa menurut peraturan-peraturan yang sudah dipersetujui oleh masyarakat, atau dalam erti kata lain ‘menggunakan bahasa dengan baik.’