Monday, 2 April 2012

Peribahasa


Menurut Luqman & Abu Khair Atan (2001), peribahasa mencerminkan ketajaman renungan dan pemikiran nenek moyang kita yang membandingkan reality kehidupan  dengan segala gerak laku manusia dan alam sekeliling.
 Peribahasa ialah satu rangkaian kata yang digunakan oleh orang Melayu untuk menyatakan sesuatu perkara, yang berupa kata-kata hiasan atau sindiran.
 Menurut Sulaiman Zakaria (1998), peribahasa mempunyai pengertian tertentu dan digunakan oleh masyarakat dahulu untuk menyampaikan sesuatu maksud secara halus.

Contoh peribahasa :

1. Berjagung-jagung dahulu, sementara padi masak. Bermaksud mengajar masyarakat supaya mengamalkan sikap rajin  dan tidak mengharapkan kepada satu perkara sahaja.
2. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai.  Bermaksud, melarang seseorang supaya jangan mendirikan rumah atau tinggal di tepi pantai, jika takut dilambung ombak.
3. Sudah jatuh, ditimpa tangga. Peribahasa ini menggambarkan kondisi seseorang yang ditimpa oleh sesuatu kemalangan, kemudian datang pula kemalangan yang lain menimpa ke atas dirinya.

Simpulan Bahasa
Menurut Abdullah Hassan (1986), simpulan bahasa sebagai ungkapan yang terjadi dalam rentetan yang sesuai dengan pola frasa bahasa Melayu.
   Menurut Hussein (1990), simpulan bahasa ialah perkataan atau kelompok perkataan yang tertentu untuk menyatakan sesuatu maksud lain daripada erti yang lazim.
   Peribahasa wujud kerana masyarakat Melayu mahu menyampaikan sesuatu makna secara analogi atau perbandingan. Tegasnya, simpulan bahasa ditimbulkan untuk menyampaikan maksud secara tidak langsung.

Contoh simpulan bahasa :
1. Berkepala dua. Kalau di dalam ayat, ia membawa maksud mempunyai dua kepala. Manakala simpulan bahasa kepala dua bermaksud orang yang tidak mempunyai pendirian atau memihak ke sana, memihak ke sini.

 Perumpamaan
Menurut Awang Had Salleh dan Abdul Razak Abu (1990:187), perumpamaan adalah susunan kata-kata dalam sesuatu ayat yang memberi makna khas berlainan daripada ayat yang diucapkan atau ditulis dalam ayat itu, atau membandingkan sesuatu dengan benda lain boleh diertikan sebagai perumpamaan. Perumpaan tersebut dikaitkan dengan perilaku manusia atau corak hidup masyarakat.
    Zaitul Azma Zainon Hamzah ( 2006:288), mendifinisikan perumpamaan sebagai peribahasa yang mempunyai maksud yang berlainan daripada perkataan-perkataan yang membentuknya. Perumpamaan biasanya menggunakan kata bandingan seperti macam, umpama, bak, laksana, dan seperti.

Contoh perumpamaan
1. Payah umpama memelihara diri dalam sarang lebah
2. Pantas seperti lipas kudung
3. Pekak macam badak

Pepatah
Pepatah boleh didefinisikan sebagai ungkapan-ungkapan yang dibentuk berdasarkan sesuatu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan. Tujuannya adalah untuk mengajar dan mendidik masyarakat supaya berhati-hati dan berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu (Peribahasa KBSM,2006:251).

Contoh Pepatah :
1. Ada air, adalah ikan
Maksud : Sekiranya rajin berusaha, rezki ada di mana-mana sahaja.
2. Ada angina, ada pokoknya
Maksud : Sesuatu perkara yang berlaku mesti ada sebabnya.

No comments:

Post a Comment