Friday, 30 March 2012

Kata Ganti Nama Diri


Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan nama. Perkataan Ganti nama ini dibahagikan kepada lima bahagian, iaitu Ganti nama Diri, Ganti nama Umum, Ganti nama Pertanyaan, Ganti nama Petunjuk dan Ganti nama Sendi. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang.
 Kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga)
1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Misalnya, aku saya, hamba, patik, beta, kami, dan kita.
2. Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Misalnya, kamu, engkau, awak, anda, kalian, dan sebagainya.
3. kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga. Misalnya, ia, dia, beliau, dan baginda.
Kata Ganti Nama Diri dalam Dialek Kuak Hulu (DKH)

Kata Ganti Nama Diri
Tunggal
Bilangan Banyak / Jamak
Diri Pertama
( Orang yang bercakap )
Aku
Saya
Oraŋ
Kami
Kita
Diri Kedua
( Orang yang dilawan bercakap )

Muŋ
(kamu)

Moho
(kamu berdua)
Diri Ketiga
( Orang yang diceritakan halnya)
Dia
Dema
(Mereka)

Fungsi Kata Ganti Nama Diri dalam DKH

Kata Ganti Diri
Pertama
Penggunaannya
aku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan  kawan biasa
saya (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan  seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi
kami (jamak)
digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua
kita (jamak)
digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua
Orang (tunggal)
Digunakan ketika bercakap dengan ibu bapa.

Kata Ganti Diri
Kedua
Penggunaannya
Muŋ (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita
Moho (jamak)
digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap

Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya
Dia (tunggal)
digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan
Dema (jamak)
digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang

Contoh ayat :

i) Kata ganti Diri Pertama

Tunggal
1. Aku nak min bola gak
(Aku hendak bermain bola juga)
2. Saya nak tupang maning kat rumah pak cik, boleh?
(Boleh saya hendak tumpang mandi dekat rumah pak cik?)
Jamak
1. Kami hendak ke skolah Pak Long.
(Kami hendak ke sekolah Pak Long)
2. Pa yang kita nak buat lani, Man?
(Apa yang kita henak buat sekarang, Man?)

ii) Kata ganti Diri Kedua

Tunggal
1. Muŋ nak gi maning cheghok tak petang ni?
(Kamu/engkau hendak pergi mandi sungai petang ini?)
Jamak
1. Moho nak gi mana? baju lawa-lawa ni
(Kamu berdua/kalian hendak pergi ke mana? Pakai baju cantik)

iii) Kata ganti Diri Ketiga

Tunggal
1. Dia tu sapa mak?
(Siapa dia itu, emak?)
Jamak
1. Dema nak gi bekelah di kebun durian Pak Ngah Ahmad
(Mereka hendak pergi berkelah di kebun Pak Ngah Ahmad)


No comments:

Post a Comment