Wednesday, 4 April 2012

Multigualisme di Malaysia


Berdasarkan hipotesis Sapir-Whorf, multilingualisme menghasilkan kelompok-kelompok yang mempunyai persepsi-persepsi yang berbeza berkenaan isu yang serupa. Multilingualisme bermakna pelbagai bahasa akan duduk dalam fikiran kumpulan-kumpulan yang berbeza. Fikiran itu akan mewarisi idea-idea induk yag berbeza-beza pula. Dengan demikian persepsi mereka berbeza, maka oleh itu nilai-nilai mereka berbeza lalu menyebabkan perilaku mereka jadi berbeza-beza.
Keadaan ini sangat  jelas dirasakan sebelum terlaksananya Penyata Razak di dalam sistem pendidikan kebangsaan. Generasi sebelum penyata tersebut memiliki semangat perkauman yang kuat kerena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang berlainan. Penyata Razak mahukan supaya kanak-kanak daripada bermacam-macam kaum belajar di bawah bumbung yang sama dan belajar perkara yang sama dengan menggunakan bahasa yang sama. Generasi yang dilahirkan oleh Penyata Razak menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap kaum-kaum lain dan memiliki semangat Malaysia yang lebih ketara. Ini mencerminkan generasi ini berkongsi banyak persepsi yang sama berkenaan perkara-perkara yang serupa.
Perkembangan-perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan kemajuan pesat ke arah ‘trend multilingualisme’ dalam kalangan generasi muda dan berpendidikan. Trend ini mengancam cita-cita setiap warga yang cintakan perpaduan dan keamanan. Dasar bahasa pengantar yang kini diliberalkan akan mencipta generasi rakyat Malaysia yang berpolarisasi sekali lagi. Apabila ini berlaku, perpecahan adalah suatu akibat yang tidak dapat dielakkan. Kita akan ditimpa tragedi dan kesengsaraan yang tiada terperikan.

No comments:

Post a Comment