Wednesday, 25 April 2012

Lingua Franca


Lingua franca ialah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para penutur yang mempunyai bahasa ibu yang berbeza. Dahulu, bahasa Latin di Eropah adalah sebuah lingua franca bagi bangsa-bangsa eropah.

  Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca kepada suku-suku bangsa yang berada di wilayah Nusantara. Secara sendiri, baik bangsa-bangsa di eropah atau suku bangsa di Malaysia mempunyai bahasa vernakular yang berbeza. Jadi, bagi interaksi antarabangsa atau suku bangsa diperlukan adanya sebuah bahasa yang menjadi lingua franca.

  Pemilihan satu sistem lingustik menjadi sebuah lingua franca adalah berdasarkan wujudnya kefahaman di antara sesama mereka. Bahasa Latin dahulu, difahami oleh semua bangsa eropah dan bahasa Melayu turut difahami oleh semua suku bangsa di Nusantara. Kini, bahasa Latin tidak lagi menjadi lingua franca di eropah, tempatnya telah digantikan oleh bahasa Inggeris dan bahasa Perancis.

    Bahasa Malaysia/Indonesia kini masih menjadi lingua franca di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Inggeris digunakan di India dan Filifina yang diangkat secara politik menjadi bahasa rasmi negara masing-masing adalah berdasarkan bahasa Inggeris itu sendiri telah menjadi lingua franca di negara tersebut. Jika menghadiri sidang-sidang umum PBB seseorang boleh menggunakan bahasa Inggeris, Perancis, Sepanyol, Cina dan Arab kerana alasan kelima-lima bahasa itu banyak difahami oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi, kelima-lima bahasa itu adalah bahasa lingua franca.

    Kerana dasar pemilihan lingua franca adalah kefahaman atau saling mengerti daripada penutur bahasa yang menggunakannya, maka bahasa apa-apa pun, baik sebuah langue, pijin, atau kreol dapat menjadi sebuah lingua franca itu.

No comments:

Post a Comment