Thursday, 19 April 2012

Keistimewaan bahasa manusia


Mari kita lihat bagaimana kelebihan bahasa sebagai alat komunikasi manusia dibandingkan dengan alat-alat komunikasi haiwan. Perbincangan ini diambil daripada Akmajian 1979. Terdapat tiga tokoh pentign dalam membicarakan perkara ini, iaitu Hockett, Mc Neill, dan Chomsky.Hockett dan Mc Neill menyenaraikan beberapa ciri khusus yang membezakan sistem komunikasi bahasa dengan system komunikasi haiwan, iaitu :

1. Bahasa itu menggunakan jalur vocal auditif. Banyak haiwan termasuk cengkerik, katak, dan burung yang sistem komunikasinya dapat didengar. Namun, bukan semuanya merupakan bunyi vokal. Katak, burung, dan orang utan mempunyai jalur vokal auditif sama seperti yang dimiliki manusia. Tetapi, sistem komunikasinya itu tidak mempunyai  ciri yang dimiliki manusia.

2. Bahasa boleh bergerak ke semua arah, tetapi penerimanya terarah. Maksudnya, bunyi bahasa yang diucapkan dapat didengar di semua arah kerana suara atau bunyi bahasa itu merambat melalui udara, tetapi penerima atau pendengar dapat mengetahui dengan tepat dari mana arah bunyi bahasa itu datang.

3. Lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Hal ini berbeza dengan tanda atau lambang lain seperti bekas tapak kaki haiwan, dan patung kepahlawanan yang dapat bertahan lama. Oleh itu, sejak dahulu lagi masyarakat berusaha melestarikan lambang bunyi bahasa di dalam bentuk tulisan. Pada zaman moden ini bunyi bahasa itu sudah dirakam dengan peralatan eletronik dan dapat didengar kembali.

4. Khalayak dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Ertinya, seseorang pengirim lambang dan dapat juga menjadi penerima lambang itu. Dalam dunia haiwan, ada jenis cengkerik yang hanya jantannya yang dapat mengeluarkan bunyi, tetapi baik jantan atau betinanya boleh mendengar dan memahami.

5. Lambang bahasa itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Maksudnya, pengirim lambang (penutur) dapat mendengar sendiri lambang bahasa itu. Padahal dalam beberapa macam komunikasi kinetic (gerakan), dan visual (penglihatan) seperti tarian lebah, si pengirim maklumat tidak dapat menilai bahagian-bahagian penting tariannya.

6. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan menjadi satu-satuan, iaitu kalimat, kata, morfem, dan fonem. Padahal alat komunikasi makhluk lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

7. Lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bahasa adalah bermakna. Misalnya, kata kuda merujuk kepada binatang yang boleh ditunggangi. Kalimat Ali menendang bola mempunyai makna seseorang bernama Ali melakukan perbuatan atau tindakan menendang bola.

No comments:

Post a Comment