Tuesday, 6 March 2012

Percampuran Kod dalam bahasa Melayu


Definisi Konsep
Percampuran kod (code mixing) merupakan satu fenomena biasa dalam kalangan mereka yang boleh berbahasa lebih daripada satu. Percampuran kod berlaku apabila seorang bertutur mencampuradukkan bahasa atau dialek dengan bahasa atau dialek yang lain atau antara satu dialek dengan dialek-dialek lain. Fenomena ini amat berleluasa di Malaysia kerana di sini terdapat pelbagai jenis bahasa dan dialek seperti bahasa Melayu, Cina, Tamil dan suku kaum serta dialek tempatannya.

Majalah Solusi Mac 2011
Situasi
Terlalu banyak percampuran kod ini berlaku di mana-mana sahaja di persekitaran kita. Malah, percampuran kod ini berlaku sehari-hari dalam kehidupan seharian tanpa kita sedari. Percampuran kod ini turut menular di dalam media-media seperti akhbar, majalah, televisyen, radio dan sebagainya. Percampuran kod di dalam media-media tersebut merupakan salah satu daripada usaha majikan atau pemilik syarikat untuk menikmati keuntungan daripada produk yang dikeluarkan oleh mereka sehingga meminggirkan kepentingan bahasa Melayu.
       Sebagai contoh, saya terbaca salah satu dialog di dalam sebuah majalah popular masa kini, iaitu Solusi keluaran Mac 2011. Di dalam dialog tersebut, karikatur majalah tersebut menggunakan ayat-ayat yang mengandungi percampuran kod. Tujuan karikatur menggunakan percampuran kod mungkin untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca isi dan tema yang ingin disampaikan olehnya. Teknik dan niatnya betul, tetapi salah di sisi penggunaan bahasa. Hal ini demikian kerana, percampuran kod di dalam dialog tersebut telah mencemari dan merendah-rendahkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.
      Bagaimanakah jika dialog ini dibaca oleh kaum-kaum lain yang menjadi penutur minoriti bahasa Melayu?, mungkin mereka juga turut mempertikaikan status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Malah, mereka turut terikut-ikut ayat yang terkandung di dalam dialog tersebut. Kesannya, bahasa Melayu menjadi bahan ejekan daripada kaum-kaum lain dan menjatuhkan maruah bahasa Melayu itu sendiri serta bangsanya, kaum Melayu.

Percampuran kod yang digunakan
Percampuran kod yang digunakan di dalam dialog tersebut terdiri daripada gabungan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, singkorf, dan dialek. Contoh, dialog antara lelaki dan perempuan tersebut :
   L : Kita nikah nanti, I nak simple-simple aje tau
  P : Man boleh, yang. Ibu I dah tempah mak andam yang paling famous di negara kita, tau… ibu I kata, masa bersanding nanti kita ada 10 sepersalinan pakaian tau.

Analisis berdasarkan dialog di atas
Penggunaa I dan simple-simple dalam dialog di atas tidak sesuai kerana kedua-dua perkataan tersebut merupakan perkataan daripada bahasa Inggeris. Jika diterjemah di dalam bahasa Melayu I bermaksud saya, manakala simple-simple bermaksud sederhana.
     Begitu juga dengan perkataan nak, aje, dan tau. Perkataan nak, aje, dan tau merupakan sinkorf, iaitu pengguguran beberapa perkataan sama ada di hadapan atau di belakang kata. Sinkorf ini sering berlaku di dalam perbualan kita sehari-hari. Ejaan yang betul ialah hendak, sahaja, dan tahu. Jadi, ayat yang betul ialah “kita nikah nanti, saya hendak sederhana sahaja”.
     Dialog yang kedua pula, menggunakan sinkorf dan bahasa Inggeris. Contoh sinkorf man, dah, dan tau, dan bahasa Inggeris famous. Perkataan yang betul ialah mana, sudah dan tahu, manakala famous di dalam bahasa Melayu bermaksud terkenal. Jadi ayat yang betul ialah “Mana boleh, Ibu saya sudah tempeh mak andam yang paling popular di negara kita. Ibu saya kata, masa bersanding nanti kita ada 10 persalinan pakaian”.

Kesimpulan
Percampuran kod bahasa ialah fenomena biasa bagi semua masyarakat di dunia.  Penutur yang boleh berbahasa lebih daripada satu, tidak kira bahasa utama atau dialek-dialek daerah secara sedar atau tidak akan mencampurkan bahasa-bahasa yang diketahuinya mengikut situasi semasa. Percampuran bukan sahaja berlaku di dalam perbualan kita seharian, malah ia turut menular di dalam media-media sama ada bercetak atau elektronik.Sebagai contoh majalah Solusi yang saya katakan di atas. Jadi, kita perlulah menjaga dan memlihara bahasa ibunda, bahasa Melayu daripada terus terancam dan terus berusaha mengekalkan keasliannya pada generasi akan datang.

Sumber :


No comments:

Post a Comment