Thursday, 29 March 2012

Lalu Dalam Dialek Kuak Hulu


Perkataan ‘lalu’ sering kali kita dengar dalam kehidupan kita seharian yang merujuk kepada berjalan atau melintas. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, ‘lalu’ bermaksud:

                                I.            berjalan atau melintas,
                             II.            boleh masuk,
                           III.            telus, lulus, berdaya,
                          IV.            langsung, terus,
                            V.            lewat.

 Dalam DKH, perkataan ‘lalu’ sering digunakan untuk merujuk kepada maksud (ii) boleh masuk, dan seseorang yang tidak ada selera untuk makan. Maksud ‘lalu’ (ii), iaitu boleh masuk sering digunakan oleh penduduk Kuak Hulu apabila sesebuah kenderaan memasuki jalan sempit di kampung. Contoh ayat :

 Jalan ni boleh lalu dak?
(jalan ini boleh lalu tidak?)
  Selain itu, perkataan ‘lalu’ dalam DKH juga merujuk kepada seseorang yang tidak ada selera untuk menjamah makanan. Masyarakat kampung saya, akan menggunakan perkataan ‘tidak lalu’ apabila mereka tidak ada nafsu untuk makan. Jarang sekali saya mendengar mereka mengatakan ‘tidak ada selera’ apabila mereka tidak mahu makan. Contoh ayat :

          Saya tak lalu nak makan nasik kalu waktu pagi.
         (saya tidak ada selera hendak makan nasi pada waktu pagi).


No comments:

Post a Comment