Monday, 12 March 2012

Percampuran Kod dalam Lirik lagu


“Atok oh atok, Tabiat Tak Pa”
Semasa sesi pengajian mikro minggu lepas, ada rakan saya telah menayangkan video berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Video yang ditayangkan oleh rakan saya berupa nyanyian oleh beberapa pelakon terkenal di Malaysia. Tajuk lagu tersebut ialah Atok oh atok (Tabiat tak pa). Dalam lirik lagu tersebut, saya telah mendapati beberapa kesalahan ayat telah berlaku dalam baris-baris lagu  yang menyalahi rumus tatabahasa Melayu. Terdapat beberapa baris lirik sahaja yang menggunakan rumus tatabahasa dengan betul. Jadi, saya telah menulis beberapa kesalahan tatabahasa yang terdapat di dalam lagu tersebut. Antara kesalahan yang saya kesan adalah seperti di bawah :
…..
Itu toksik…ikan mana boleh nyawa…?Orang pun boleh mati tau…!
Aiyo…semua kasi buang, plastic buang! Botol buang! Tin buang! Aiyo yo..
Macam mana aku tak kotor, depa buang sampah! Depa kata… ‘Tak Pa’
Yala…sudah la..cincai-cincailah..!Aiya…nanti arr..ada orang mali angkat itu sampah..lah
Jangan dok gabra, sat lagi depa mai kutip la…’Tak Pa’!!
Banyak sangat Carbon Dioxide…Sulphur Dioxide..Nitrus Oxide..
….
  (Atok oh atok,Tabiat Tak Pa)

    Dalam lirik lagu yang saya nyatakan di atas, terdapat pelbagai percampuran kod telah berlaku sehingga menjadikan lirik tersebut cacar merba. Di situ kita dapat lihat, bahasa Melayu sudah kehilangan nilai dan mutunya akibat daripada percampuran kod tersebut. Antara percampuran kod yang terdapat dalam lirik lagu di atas ialah percampuran dialek, bahasa Tamil, bahasa Cina, dan bahasa Inggeris. Jadi, laras bahasa yang digunakan di dalam lirik lagu di atas adalah bahasa rendah dan ia hanya layak digunakan dalam perhubungan dengan rakan-rakan di luar majlis rasmi, di pasar, di dapur, di perhentian bas dan sebagainya.

Analisis
Itu toksik…ikan mana boleh nyawa…?Orang pun boleh mati tau…!
Ayat yang betul ialah itu toksik, ikan mana boleh nyawa? Orang pun boleh mati tahu. Perkataan ‘tau’ merujuk kepada dialek Kedah yang merujuk kepada tahu dalam bahasa Melayu Standard.

Aiyo…semua kasi buang, plastik buang! Botol buang! Tin buang! Aiyo yo..

Ayat yang betul ialah Semua kasi buang, plastic buang! Botol! Tin kosong!. Perkataan aiyo dan aiyo yo merupakan perkataan di dalam bahasa Tamil merujuk kepada sesuatu yang menimpa mereka dan perkataan itu akan diucapkan oleh mereka.

Macam mana aku tak kotor, depa buang sampah! Depa kata… ‘Tak Pa’

Ayat yang betul ialah Macam mana aku tidak kotor, mereka buang sampah! Mereka kata…tidak apa. Perkataan tak merujuk kepada sinkorf, iaitu penggguran beberapa perkataan sama ada di awal atau di akhir perkataan. Tak sepatutnya ditulis tidak dalam dalam bahasa Melayu Standard. Perkataan depa pula merujuk kepada dialek, iaitu dialek Kedah yang merujuk kepada Kata Nama Diri Ketiga, mereka dalam bahasa Melayu Standard.

Yala…sudah la..cincai-cincailah..!Aiya…nanti arr..ada orang mali angkat itu sampah..lah

Ayat yang betul ialah sudah..cincai-cincai…! Nanti ada orang mari angkat sampah itu. Dalam baris lirik di atas terdapat perkataan dalam bahasa Cina diselitkan, iaitu perkataan aiya, mali, dan lah. Mali dalam bahasa Cina merujuk kepada perkataan mari dalam bahasa Melayu Standard.

Jangan dok gabra, sat lagi depa mai kutip la…’Tak Pa’!!

Ayat yang betul ialah jangan bimbang, nanti mereka datang kutip…tidak apa!!. Dalam lirik lagu di atas terdapat penggunaan dialek Utara, iaitu dialek Pulau Pinang, seperti dok gabra, sat, depa dan tak pa. Gabra bermaksud bimbangsat bermaksud sekejap depa bermaksud mereka dan tak pa bermaksud tidak mengapa dalam bahasa Melayu Standard.

Banyak sangat Carbon Dioxide…Sulphur Dioxide..Nitrus Oxide..

Ayat yang betul ialah banyak sangat Karbon Dioksida.. Sulfur Dioksida.. Nitrus OksidaCarbon Dioxide, Sulphur Dioxide, Nitrus Oxide merupakan ejaan di dalam bahasa Inggeris. Jika ingin menulis di dalam bahasa Melayu ia perlu ditulis seperti berikut Karbon Dioksida, Sulfur Dioksida dan Nitrus Oksida.

Lirik lagu yang telah dibaiki
…..
Itu toksik…ikan mana boleh nyawa…?Orang pun boleh mati tahu…!
semua kasi buang, plastik buang! Botol buang! Tin buang!
Macam mana aku tidak kotor, mereka buang sampah! mereka kata… ‘Tidak apa’
sudah ..cincai-cincai..! nanti ada orang mari angkat sampah itu,
Jangan bimbang nanti mereka mari kutip…’Tidak apa’!!
Banyak sangat Karbon Dioksida…Sulfur Dioksida..Nitrus Oksida..
….(Atok oh atok,Tabiat Tak Pa)

Kesimpulan
Selepas ini, para pencipta lagu di Malaysia supaya lebih berhati-hati di dalam mencipta lagu supaya pencemaran bahasa tidak berlaku. Perkara ini akan menyebabkan bahasa Melayu akan tercemar sebagai bahasa rasmi di negara ini. Seperti kata pepatah ‘yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa.

No comments:

Post a Comment